escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Cuma 0

Peygamberler Allah’ın Kutlu Elçileridir

Peygamberler Allah’ın Kutlu Elçileridir (19 Şubat 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Kardeşlerim! Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: «Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri...

Kuran 0

Fetih Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen). (1) Li yagfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ(mustekîmen). (2) Ve yansurekallâhu nasran azîzâ(azîzen). (3) Huvellezî enzeles sekînete...

İsra Suresi 0

Akrabaya Yardım Etmek Haktır

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. ﴾İsrâ Sûresi/26﴿ Gittikçe kendini yalnızlaşmaya doğru iten insanoğlu, karşılaştığı problemlerin üstesinden gelememekte, bunların altında ezilip kalmaktadır. Ancak İslam’ın tesis ettiği sosyal yardımlaşma müessesesi...

0

Peygambere İman Tevhidin Bir Gereğidir

Peygambere İman Tevhidin Bir Gereğidir (12 Şubat 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah...

0

Ahireti Unutanlar Ahirette Unutulurlar

O kâfirler ki, dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve âyetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. ﴾A’râf Sûresi/51﴿ Yüce...

Hucurât Suresi 0

Hucurat Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe semîun alîm(alîmun). (1) Ya eyyuhâllezîne âmenû lâ terfeû asvâtekum fevka savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavli ke cehri ba’dıkum li ba’dın...

0

Şimdi Yaraları Sarma Zamanı

Şimdi Yaraları Sarma Zamanı (5 Şubat 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” ﴾Maide...

Allah 0

En Güzel İsimler O’nundur

En Güzel İsimler O’nundur (29 Ocak 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her...