escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Bismillâhirrahmânirrahîm.

0

Allah, Gizlediklerimizi Bilir

Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. ﴾Bakara Sûresi/77﴿ Rabbimiz Allah her şeye gücü yeten ve tüm eksikliklerden uzak yüce bir yaratıcıdır. O bütün mükemmel vasıfları zatında barındırır. Her şeye...

Câsiye 0

Câsiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ha, mim. (1) Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (2) İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mu’minîn(mu’minîne). (3) Ve fî halkıkum ve mâ yebussu min dâbbetin âyâtun li kavmin yûkınûn(yûkınûne). (4) Vahtilâfil...

cuma 0

En Büyük Bozgunculuk

En Büyük Bozgunculuk, Dinin Muazzez Değerlerini İstismar Etmektir (29 Temmuz 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kendisine ilk vahiy geldiğinde o yüce emanetin sorumluluğu karşısında endişelenmişti. Hemen evine dönerek başından geçenleri,...

Zafer Allah'tandır 0

Gün, Milletçe Kenetlenme Günüdür

Gün, Milletçe Kenetlenme ve Geleceğimizi İnşa Etme Günüdür (22 Temmuz 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Kur’an’da Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. ﴾Âl-i İmrân Sûresi/139﴿ Peygamberimiz (Sallallahu...

Sıla-i Rahim 0

Rabbimizle Yakınlaşma Vesilesi: Sıla-i Rahim

Rabbimizle Yakınlaşma Vesilesi: Sıla-i Rahim (8 Temmuz 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Mekke’den başlayan uzun ve meşakkatli yolculuğun nihayet sonuna gelmişti. Müminlerle birlikte yurt edindiği, İslam’ı dalga dalga yayacağı Medine’ye...

Ahkaf 0

Ahkaf Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Hâ mîm. (1) Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (2) Mâ halaknâs semâvâti vel arda ve mâ beyne humâ illâ bil hakkı ve ecelin musemmâ(musemmen), vellezîne keferû ammâ unzirû mu’ridûn(mu’ridûne). (3) Kul e raeytum...

Muhammed 0

Muhammed Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum. (1) Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve âmenû bi mâ nuzzile alâ muhammedin ve huvel hakku min rabbihim keffera anhum seyyiâtihim ve asleha bâlehum. (2)...

Cuma Hutbesi 0

Kadrimizi Yüceltecen Gece: Kadir Gecesi

Kadrimizi Yüceltecen Gece: Kadir Gecesi (1 Temmuz 2016 Cuma Hutbesi) Kıymetli Kardeşlerim! Bizi en faziletli geceye, Kadir Gecesine tekrar ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Kadir Sûresi’nde Rabbimiz, bu geceyi bizlere...