escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Bismillâhirrahmânirrahîm.

0

Duhâ Sûresi – Abdul Rahman Al-Sudais

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Kuşluk vaktine andolsun, ﴾1﴿ Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, ﴾2﴿ Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. ﴾3﴿ Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. ﴾4﴿...

0

Asr Sûresi – Abdul Rahman Al-Sudais

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. ﴾1-2﴿ Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). ﴾3﴿...

0

Vâkıa Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ ve kaatil vâkıah(vâkıatu) (1) Leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun) (2) Hâfidatun râfiah(râfiatun) (3) İzâ ruccetil ardu reccâ(reccen) (4) Ve bussetil cibâlu bessâ(bessen) (5) Fe kânet hebâen mun bessâ(bessen) (6) Ve kuntum ezvâcen selâseh(selâseten)...

El-Halik 0

El-Halik

Allahu Teâlâ her şeyin Halikidir ve bu O’nun subuti sıfatlarındandır. O’ndan başkası için bu sıfat kullanılamaz. Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var...

0

El-Mütekebbir

O’nun zatına nisbetle her varlığın küçük ve basit bulunduğunu ve mutlak büyüklüğün ancak: Allah’ın zatına ait bir sıfat olduğunu ifade eder. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir;...

Cebbar 0

El-Cebbar

O yapılmasına karar verdiği şeyi, dilediğinde zorla yaptırır, düzeltir ve onarır. Ancak bundan, Cebriyye’nin dediği gibi kullara hiç irâde vermez, her emrini zorla yürütür, insanlarda ihtiyârî fiiller yoktur mânâsını da anlamamak gerekir. O Allah...

Aziz 0

El-Aziz

Allah’ın mutlak hakimiyet ve üstünlüğünü ifade eder. O hiç bir şekilde ve surette asla yenilgiye uğramayan, her şeye gücü yetendir. O, haksızlık yapılamayacak kadar güçlüdür.O en üstündür, en yücedir, şeref ve izzet sahibidir. Yenilmeyen...

0

Hadîd Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). (1) Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (2) Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru...