escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Kur’an-ı Kerim

0

İnşikâk Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzes semâunşakkat. (1) Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (2) Ve izel ardu muddet. (3) Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet. (4) Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (5) Yâ eyyuhel insânu inneke...

0

Mutaffifîn Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne). (1) Ellezîne izektâlû alen nâsi yestevfûn(yestevfûne). (2) Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne). (3) Elâ yezunnu ulâike ennehum meb’ûsûn(meb’ûsûne). (4) Li yevmin azîm(azîmin). (5) Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne)....

0

Adak İle İlgili Kuran Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Ve mâ enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe innallâhe ya’lemuh(ya’lemuhu), ve mâ liz zâlimîne min ensâr(ensârın). Allah yolunda her ne harcar veya...

0

İnfitâr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzes semâunfetaret. (1) Ve izel kevâkibunteseret. (2) Ve izel bihâru fucciret. (3) Ve izel kubûru bu’siret. (4) Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet. (5) Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi). (6)...

0

Tekvîr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzeş şemsu kuvviret. (1) Ve izen nucûmun kederet. (2) Ve izelcibâlu suyyiret. (3) Ve izel ışâru uttılet. (4) Ve izel vuhûşu huşiret. (5) Ve izel bihâru succiret. (6) Ve izen nufûsu zuvvicet. (7)...

0

Abese Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Abese ve tevellâ. (1) En câehul a’mâ. (2) Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ. (3) Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ. (4) Emmâ menistagnâ. (5) Fe ente lehu tesaddâ. (6) Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ....

0

Naziât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ven nâziâti garkâ(garkan). (1) Ven nâşitâti neştâ(neştan). (2) Ves sâbihâti sebhâ(sebhan). (3) Fes sâbikâti sebkâ(sebkan). (4) Fel mudebbirâti emrâ(emren). (5) Yevme tercufur râcifeh(râcifetu). (6) Tetbeuher râdifeh(râdifetu). (7) Kulûbun yevmeizin vâcifeh(vâcifetun). (8) Ebsâruhâ hâşiah(hâşiatun)....

1

Nebe Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Amme yetesâelûn(yetesâelûne). (1) Anin nebeil azîm(azîmi). (2) Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). (3) Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (4) Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (5) E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). (6) Vel cibâle evtâdâ(evtâden). (7) Ve halaknâkum...