escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Kur’an-ı Kerim

0

Dikili Taşlar İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Hurrimet aleykumul meytetu ved demu ve lahmul hınzîri ve mâ uhılle li gayrillâhi bihî vel munhanikatu vel mevkûzetu vel mutereddiyetu ven natîhatu ve mâ...

0

Beled Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi). (1) Ve ente hıllun bi hâzel beled(beledi). (2) Ve vâlidin ve mâ veled(velede). (3) Lekad halaknel insâne fî kebed(kebedin). (4) E yahsebu en len yakdira aleyhi ehad(ehadun). (5)...

0

Fecr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel fecr(fecri). (1) Ve leyâlin aşr(aşrın). (2) Veş şef’ı vel vetr(vetri). (3) Vel leyli izâ yesr(yesri). (4) Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin). (5) E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin). (6)...

0

Gâşiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti). (1) Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun). (2) Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun). (3) Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten). (4) Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin). (5) Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın). (6) Lâ yusminu ve lâ yugnî...

0

Ye’cüc ve Me’cüc İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Kâlû yâ zel karneyni inne ye’cûce ve me’cûce mufsidûne fîl ardı fe hel nec’alu leke harcen alâ en tec’ale beynenâ ve beynehum seddâ(sedden). Dediler...

0

A’lâ Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Sebbihısme rabbikel a’lâ. (1) Ellezî halaka fesevvâ. (2) Vellezî kaddere fe hedâ. (3) Vellezî ahrecel mer’â. (4) Fe cealehu gusâen ahvâ. (5) Senukriuke fe lâ tensâ. (6) İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre...

0

Târık Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ves semâi vet târık(târıkı). (1) Ve mâ edrâke met târik(târiku). (2) En necmus sâkıb(sâkıbu). (3) İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun). (4) Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka). (5) Hulika min mâin dâfik(dâfikın). (6)...

0

Burûc Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ves semâi zâtil burûc(burûci). (1) Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi). (2) Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin). (3) Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi). (4) Ennâri zâtil vekûd(vekûdi). (5) İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun). (6) Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne...