escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Hadis

0

Cuma Gününün Adabı

Abdullah bin Busr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Cuma günü minberin yanında oturuyor idim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara hutbe okuyordu. o esnada bir adam insanların omzunu eze eze geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve...

0

Cuma Günü İçin Gusletmek

Semure bin Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bir kimse Cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa gusül abdesti daha faziletlidir’ buyurdu.” Ebu Davud 354,...

0

Cuma Namazının Vakti

Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında biz Cuma namazını kılmadan ne kaylule yapardık ne de yemek yerdik.” Müslim 859/30, Buhari 899 * * * Seleme bin El-Ekva’...

0

Cuma Namazını Terketmek

Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) şöyle dediler: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle derken işittik: ‘Bir takım insanlar Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri...

0

Hadislerle Allah-u Teâlâ’nın Yolunda Cihad

Ubade bin es-Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Allah’ın yolunda cihad ediniz! Kuşkusuz ki Allah’ın yolunda cihad, cennet kapılarından bir kapıdır. Allah Tebâreke ve Teâlâ cihad sebebiyle üzüntü...

0

Allah-u Teâlâ’nın Yolunda Nöbet Tutmak

Selman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Bir gün bir gece (İslam beldesini korumak için) hudutta nöbet beklemek bir ay oruç tutup namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Eğer o kimse...

0

Mücahidi Teçhiz Etmenin Fazileti

Zeyd bin Halid el-Cüheni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ‘Kim, Allah’ın yolunda cihad edecek bir mücahidi teçhiz ederse, oda cihad etmiş olur. Kim de Allah’ın yolunda cihad eden...

0

Düşmanla Karşılaşmayı Temenni Etmemek

Abdullah bin Ebi Evfa (Radiyallahu Anh), Ömer bin Ubeydullah’a bir mektup yazdı. O mektubu ben okudum şöyle idi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) düşmanla karşılaştığı bazı savaşlarında güneş semanın ortasından meyil edene kadar bekledi...