escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kategori Hadis

0

Helal Kazanç İle İlgili Hadisler

Ebu Humeyd es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dünyadaki (rızık) talebinizi güzel yapınız! Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir!’ buyurdu.” İbni Mace 2142, Hakim 2/33, Beyhaki 10403,...

0

Cimrilik Hakkında Hadis-i Şerifler

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İki haslet vardır ki bir mü’minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk.” Tirmizî, Bir 41, (1963).H. Ka’b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor;...

0

Tesbih Namazı İle İlgili Hadis-i Şerif

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), amcası Abbas (Radiyallahu Anh)’a şöyle buyurdu: “Ey Abbas! Ey emmiciğim! Sana istifade edeceğin bir şey vereyim mi? Sana hediye ikram edeyim mi?...

0

Mescid Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Bir adam, Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okurken mescide girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu: −“Namaz kıldın mı?” Adam: −Hayır, dedi....

0

Muharrem Ayında Oruç Tutmak

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..’ buyurdu.” Müslim 1153/202, Ebu Davud 2429, Nesei 1612, Tirmizi 438, 740,...

0

Ezanla Kamet Arasında Kılınan Namaz

Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her iki ezan (yani her ezan ile kamet) arasında namaz vardır, her iki ezan arasında namaz vardır.” Sonra üçüncüsünde...

0

Duha Namazı İle İlgili Hadisler

Ebu Zer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden her birinizin eklemlerine bir sadaka vermesi vaciptir! Her tesbih, bir sadakadır! Her tahmid, bir sadakadır! Her tahlil, bir sadakadır! Her...

0

Farzlarla Beraber Kılınan Sünnet Namazları

Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu: “Müslüman bir kul her gün farzın dışında Allah için on iki rekât sünnet namazı kılarsa, Allah onun için cennette bir...