escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Tîn Sûresi

0

Tîn Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vet tîni vez zeytûn(zeytûni). (1) Ve tûri sînîn(sînîne). (2) Ve hâzel beledil emîn(emîni). (3) Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin). (4) Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne). (5) İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum...