escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Fâtiha Suresi

0

Fâtiha Suresi – Mehmet Emin Ay

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla (1) Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi...

2

Fâtiha Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm. (1) El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). (2) Er rahmânir rahîm(rahîmi). (3) Mâliki yevmid dîn(dîne). (4) İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). (5) İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme). (6) Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve...