escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Dua

0

Düşmana Karşı Dua

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, gâlibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sür’at hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himâye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz,...

0

Sıkıntılı İken Okunacak Dua

Sıkıntılı iken; Okunuşu: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.” Anlamı: “Allah’ım, senin ismine, malımı,...

0

Uyuyamayanlar İçin Okunacak Dua

Uyuyamayanlar İçin; Okunuşu: “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” Anlamı: “Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise...

0

Doğruyu Yanlışı Öğrenmek İçin Dua

Doğruyu Yanlışı Öğrenme İçin; Okunuşu: “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ’ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer” Anlamı: “Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve...

0

Fitneden Korunmak İçin Okunacak Dua

Fitneden Korunmak İçin; Okunuşu: “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke”...

1

Salavat-ı Şerifeler ve Anlamları

Aleyhisselam Allah’ın selamı, onun üzerine olsun. * * * Aleyhissalatu vesselam Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun. * * * Sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala, Ona salatu selam etsin. * * * Allahumme...

0

İlahi Hamdını Sözüme Sertac Ettim

İlahi Hamdını sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mi’rac ettim, Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bikarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim,...

0

Salât-ı Tefriciye Duası ve Fazileti

Okunuşu: Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî...