escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Câsiye Sûresi

Câsiye 0

Câsiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ha, mim. (1) Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (2) İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mu’minîn(mu’minîne). (3) Ve fî halkıkum ve mâ yebussu min dâbbetin âyâtun li kavmin yûkınûn(yûkınûne). (4) Vahtilâfil...