escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Ayet

0

Dikili Taşlar İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Hurrimet aleykumul meytetu ved demu ve lahmul hınzîri ve mâ uhılle li gayrillâhi bihî vel munhanikatu vel mevkûzetu vel mutereddiyetu ven natîhatu ve mâ...

0

Ye’cüc ve Me’cüc İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Kâlû yâ zel karneyni inne ye’cûce ve me’cûce mufsidûne fîl ardı fe hel nec’alu leke harcen alâ en tec’ale beynenâ ve beynehum seddâ(sedden). Dediler...

0

Açlık İle İlgili Kuran Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât(semerâti), ve beşşiris sâbirîn(sâbirîne). Andolsun ki sizi biraz...

0

Habil ve Kabil Hakkında Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Vetlu aleyhim nebeebney âdeme bil hakkı iz karrabâ kurbânen fe tukubbile min ehadihimâ ve lem yutekabbel minel âhar(âhari) kâle le aktulenneke, kâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttekîn(muttekîne)....

0

Eyke Halkı İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn (zâlimîne). Fentekamnâ minhum, ve innehumâ le bi imâmin mubîn(mubînin). ﴾Hicr Sûresi/78-79﴿ Diyanet Meali: “Eyke” halkı da şüphesiz zalim idiler....

0

Dırar Mescidi İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Vellezînettehazû mesciden dırâran ve kufran ve tefrîkan beynel mu’minîne ve irsâden li men hâraballâhe ve resûlehu min kabl(kablu), ve le yahlifunne in erednâ illâl husnâ, vallâhu...

0

Zülkifl Aleyhisselam Hakkında Ayetler

Zülkifl Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Âyette geçen “Zülkifl” adı değil lakabıdır ve “nasib ve kısmet sahibi” anlamına gelir. Zülkifl Aleyhisselam’ın peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, alimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul...

0

Kurban İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Ve etimmûl hacce vel umrete lillâh(lillâhi), fe in uhsirtum fe mesteysera minel hedyi ve lâ tahlikû ruûsekum hattâ yeblugal hedyu mahilleh(mahillehu), fe men kâne minkum marîdan...