escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Etiketlendi: Amme Sûresi

0

Amme Sûresi – Mehmet Emin Ay

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Birbirlerine neyi soruyorlar? ﴾1﴿ Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? ﴾2-3﴿ Hayır, ileride bilecekler. ﴾4﴿ Yine hayır; ileride bilecekler. ﴾5﴿ Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık...

1

Nebe Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Amme yetesâelûn(yetesâelûne). (1) Anin nebeil azîm(azîmi). (2) Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). (3) Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (4) Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (5) E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). (6) Vel cibâle evtâdâ(evtâden). (7) Ve halaknâkum...