escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Hz.Muhammed(S.A.V.) 571 yılında Rebîulevvel aynın 12. gecesi Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dünyaya teşrif etmiştir. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.

(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. ﴾Enbiyâ Sûresi/107﴿

O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O gecenin sabahı insanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah Azimüşşan’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. ﴾Âl-i İmrân Sûresi/164﴿

Bu geceyi en güzel, en hayırlı şekilde ihya etmek dileğiyle, geçmiş günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, Allah’ın rahmetine ulaşabilmek dileğiyle Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın