escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Eylül 1, 2016

0

Allah, Gizlediklerimizi Bilir

Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. ﴾Bakara Sûresi/77﴿ Rabbimiz Allah her şeye gücü yeten ve tüm eksikliklerden uzak yüce bir yaratıcıdır. O bütün mükemmel vasıfları zatında barındırır. Her şeye...

Câsiye 0

Câsiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ha, mim. (1) Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (2) İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mu’minîn(mu’minîne). (3) Ve fî halkıkum ve mâ yebussu min dâbbetin âyâtun li kavmin yûkınûn(yûkınûne). (4) Vahtilâfil...