escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Eylül 2016

0

Kurban Bayramı

Bizi yoktan var eden ve bize bir bayram sevinci daha lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Hz. İbrahim’in sadakatini, Hz. İsmail’in teslimiyetini ebedi bir bayrama dönüştüren Peygamber Efendimize salât ve selam olsun. İslam’ın...

0

Bayram ve Hz. İbrahim

Bayram ve Hz. İbrahim (9 Eylül 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Bir grup sahâbî, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, “Ya Resulallah! Bize kendinden bahseder misin?” dediler. Bunun üzerine Efendimiz, şöyle buyurdu: “Ben, atam İbrahim’in duası,...

0

Kulluk ve Samimiyet Beyanı: Kurban

Kulluk ve Samimiyet Beyanı: Kurban (2 Eylül 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Medine’de bir bayram sabahıydı. Namazlar eda edilmiş, sıra kurbanlara gelmişti. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), âdeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kurbanlık hayvanları...

0

Allah, Gizlediklerimizi Bilir

Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. ﴾Bakara Sûresi/77﴿ Rabbimiz Allah her şeye gücü yeten ve tüm eksikliklerden uzak yüce bir yaratıcıdır. O bütün mükemmel vasıfları zatında barındırır. Her şeye...

Câsiye 0

Câsiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ha, mim. (1) Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). (2) İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mu’minîn(mu’minîne). (3) Ve fî halkıkum ve mâ yebussu min dâbbetin âyâtun li kavmin yûkınûn(yûkınûne). (4) Vahtilâfil...