escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun

Yüce Allah (Celle Celalühü) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki müslümanlar olarak birlik ve beraberliğimiz için önem arz etmektedir. Özellikte birlik ve beraberliğimizin bozulmaya yüz tuttuğu, yaratılış sebebimizin unutulduğu, kulluk görevlerimizin aksadığı, kafir ve münafıkların alçakla saldırdığı bu zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır.

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili ve üç ayların başlangıcıdır. Bu gibi zamanlarda müslümanlar olarak kendi hesabımızı yapalım ve ömrümüzün kalanında Allah rızasını kazanmak için çaba gösterelim.

Allah Azze ve Celle milletimize ve ümmetimize rahmet, merhamet, mağfiret, bereket, hidayet, birlik ve beraberlik ihsan etsin. Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir. ﴾Tevbe Sûresi/71﴿

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele! ﴾Tevbe Sûresi/112﴿

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz. ﴾Hucurât Sûresi/10﴿

Her kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’a saygı duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir. ﴾Nûr Sûresi/52﴿

Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nûrları aydınlatıp gider de, «Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin» derler. ﴾Tahrîm Sûresi/8﴿

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın