escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Rahmân Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Er rahmân(rahmânu) (1)
Allemel kur’ân(kur’âne) (2)
Halakal insân(insâne) (3)
Allemehul beyân(beyâne) (4)
Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin) (5)
Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni) (6)
Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân(mîzâne) (7)
Ellâ tatgav fîl mîzân(mîzâni) (8)
Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân(mîzâne) (9)
Vel arda vedaahâ lil enâm(enâmi) (10)
Fîhâ fâkihetun vennahlu zâtul ekmâm(ekmâmi) (11)
Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu) (12)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (13)
Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr(fehhâri) (14)
Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin) (15)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (16)
Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni) (17)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (18)
Merecel bahreyni yeltekıyân(yeltekıyâni) (19)
Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni) (20)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (21)
Yahrucu min humel lûluu vel mercân(mercânu) (22)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (23)
Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel alâm(alâmi) (24)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (25)
Kullu men aleyhâ fân(fânin) (26)
Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi) (27)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (28)
Yes’ eluhu men fis semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî şe’nin (29)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (30)
Se nefrugu lekum eyyuhes sekalân(sekalâni) (31)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (32)
Yâ ma’şerel cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin) (33)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (34)
Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni) (35)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (36)
Fe îzen şakkatis semâu fe kânet verdeten keddihân(keddihâni) (37)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (38)
Fe yevme îzin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn(cânnun) (39)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (40)
Yu’reful mucrımûne bi sîmâhum fe yu’hazu bin nevâsî vel akdâm(akdâmi) (41)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (42)
Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bi hel mucrimûn(mucrimûne) (43)
Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(ânin) (44)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (45)
Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetân(cennetâni) (46)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (47)
Zevâtâ efnân(efnânin) (48)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (49)
Fîhi mâ aynâni tecriyân(tecriyâni) (50)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (51)
Fîhi mâ min kulli fâtihetin zevcân(zevcâni) (52)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (53)
Muttekiîne alâ furuşin betâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin) (54)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (55)
Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun) (56)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (57)
Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu) (58)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (59)
Hel cezâul ihsâni illel ihsân(ihsânu) (60)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (61)
Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni) (62)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (63)
Mud hâmmetân(hâmmetâni) (64)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (65)
Fîhi mâ aynâni neddâhatân(neddâhatâni) (66)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (67)
Fîhi mâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun) (68)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (69)
Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun) (70)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (71)
Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi) (72)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (73)
Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun) (74)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (75)
Muttekiîne alâ refrefin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin) (76)
Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni) (77)
Tebârekesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi) (78)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Rahmân Kur’an’ı öğretti. ﴾1-2﴿ İnsanı yarattı. ﴾3﴿ Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. ﴾4﴿ Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. ﴾5﴿ Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.﴾6﴿ Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. ﴾7﴿ Ölçüde haddi aşmayın.﴾8﴿ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. ﴾9﴿ Allah yeri yaratıklar için var etti. ﴾10﴿ Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. ﴾11﴿ Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.﴾12﴿ O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾13﴿Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. ﴾14﴿ “Cin” i de yalın bir ateşten yarattı. ﴾15﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾16﴿ O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. ﴾17﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾18﴿ (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. ﴾19﴿ (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. ﴾20﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾21﴿ O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. ﴾22﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾23﴿ Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur. ﴾24﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾25﴿ Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. ﴾26﴿ Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. ﴾27﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾28﴿ Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır. ﴾29﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾30﴿ Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! ﴾31﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾32﴿ Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. ﴾33﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾34﴿ Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. ﴾35﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾36﴿ Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) ﴾37﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?﴾38﴿ İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. ﴾39﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾40﴿ Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. ﴾41﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾42﴿ İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. ﴾43﴿ Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. ﴾44﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾45﴿ Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.﴾46﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾47﴿İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. ﴾48﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾49﴿ İçlerinde akan iki pınar vardır. ﴾50﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾51﴿ İkisinde de her meyveden çift çift vardır. ﴾52﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾53﴿ Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. ﴾54﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾55﴿ Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. ﴾56﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾57﴿ Onlar sanki yakut ve mercandır. ﴾58﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾59﴿ İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. ﴾60﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾61﴿ Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. ﴾62﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?﴾63﴿ O iki cennet koyu yeşil renktedir. ﴾64﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾65﴿ İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. ﴾66﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾67﴿ İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. ﴾68﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾69﴿ Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. ﴾70﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾71﴿ Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. ﴾72﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾73﴿ Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. ﴾74﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾75﴿ Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). ﴾76﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾77﴿ Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. ﴾78﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın