escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Mart 2015

0

Necm Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ven necmi izâ hevâ (1) Mâ dalle sâhıbukum ve mâ gavâ (2) Ve mâ yentıku anil hevâ (3) İn huve illâ vahyun yûhâ (4) Allemehu şedîdul kuvâ (5) Zû mirreh(mirretin), festevâ (6) Ve...

0

Dağlar Olmasaydı

Kur’ân-ı Kerim’in sıklıkla ibret nazarlarımıza sunduğu kâinat âyetlerinden biri de dağlardır. Yüce Kitabımızın düzinelerce âyetinde dağlara birer tevhid delili olarak gönderme yapılır. On iki âyet, dağların ‘sağlam’ yapısına dikkat çeker. O, yeri yayıp döşeyen,...

0

Kamer Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İkterebetis sâatu ven şakkal kamer(kameru) (1) Ve in yerev âyeten yu’ridû ve yekûlû sihrun mustemirr(mustemirrun) (2) Ve kezzebû vettebeû ehvâehum ve kullu emrin mustekırr(mustekırrun) (3) Ve lekad câehum minel enbâi mâ fihî muzdecer(muzdecerun)...

0

Rahmân Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Er rahmân(rahmânu) (1) Allemel kur’ân(kur’âne) (2) Halakal insân(insâne) (3) Allemehul beyân(beyâne) (4) Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin) (5) Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni) (6) Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân(mîzâne) (7) Ellâ...

0

Alak Sûresi – Abdul Rahman Al-Sudais

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı. ﴾1-2﴿ Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. ﴾3﴿ O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. ﴾4-5﴿ Hayır, insan kendini...

0

Duhâ Sûresi – Abdul Rahman Al-Sudais

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Kuşluk vaktine andolsun, ﴾1﴿ Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, ﴾2﴿ Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. ﴾3﴿ Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. ﴾4﴿...

0

Asr Sûresi – Abdul Rahman Al-Sudais

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. ﴾1-2﴿ Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). ﴾3﴿...

0

Vâkıa Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ ve kaatil vâkıah(vâkıatu) (1) Leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun) (2) Hâfidatun râfiah(râfiatun) (3) İzâ ruccetil ardu reccâ(reccen) (4) Ve bussetil cibâlu bessâ(bessen) (5) Fe kânet hebâen mun bessâ(bessen) (6) Ve kuntum ezvâcen selâseh(selâseten)...