escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Ocak 25, 2015

0

Hadîd Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). (1) Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (2) Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru...