escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Ocak 9, 2015

0

Kâria Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm El kâriah(kâriatu). (1) Mel kâriah(kâriatu). (2) Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu). (3) Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi). (4) Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi). (5) Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu). (6) Fe...

0

Âdiyât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel âdiyâti dabhâ(dabhan). (1) Fel mûriyâti kadhâ(kadhan). (2) Fel mugîrâti subhâ(subhan). (3) Fe eserne bihî nak’â(nak’en). (4) Fe vesatne bihî cem’â(cem’an). (5) İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun). (6) Ve innehu alâ zâlike...

0

Zilzâl Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ. (1) Ve ahrecetil ardu eskâlehâ. (2) Ve kâlel insânu mâ lehâ. (3) Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ. (4) Bi enne rabbeke ehvâ lehâ. (5) Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li...