escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Ye’cüc ve Me’cüc İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla)

. . .

Kâlû yâ zel karneyni inne ye’cûce ve me’cûce mufsidûne fîl ardı fe hel nec’alu leke harcen alâ en tec’ale beynenâ ve beynehum seddâ(sedden).
Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?” ﴾Kehf Sûresi/94﴿

Hattâ izâ futihat ye’cûcu ve me’cûcu ve hum min kulli hadebin yensilûn(yensilûne).
Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. ﴾Enbiyâ Sûresi/96﴿

. . .

Sadakallahu’l Azim (Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.)

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın