escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Târık Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ves semâi vet târık(târıkı). (1) Ve mâ edrâke met târik(târiku). (2) En necmus sâkıb(sâkıbu). (3) İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun). (4) Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka). (5) Hulika min mâin dâfik(dâfikın). (6) Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi). (7) İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir(kâdirun). (8) Yevme tubles serâir(serâiru). (9) Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın). (10) Ves semâi zâtir rec’(rec’ı). (11) Vel ardı zâtis sad’(sad’ı). (12) İnnehu le kavlun fasl(faslun). (13) Ve mâ huve bil hezl(hezli). (14) İnnehum yekîdûne keydâ(keyden). (15) Ve ekîdu keydâ(keyden). (16) Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden). (17)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Göğe ve târıka andolsun. ﴾1﴿ Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? ﴾2﴿ O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. ﴾3﴿ Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. ﴾4﴿ Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. ﴾5﴿ Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. ﴾6﴿ Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. ﴾7﴿ Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. ﴾8﴿ Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla! ﴾9﴿ (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı. ﴾10﴿ Yağmurlu göğe andolsun, ﴾11﴿ Yarık yarık çatlamış yere andolsun. ﴾12﴿ Şüphesiz o Kur’an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür. ﴾13﴿ O, boş bir söz değildir. ﴾14﴿ Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, ﴾15﴿ Ben de bir tuzak kurarım. ﴾16﴿ Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! ﴾17﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın