escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Şems Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Veş şemsi ve duhâhâ. (1) Vel kameri izâ telâhâ. (2) Ven nehâri izâ cellâhâ. (3) Vel leyli izâ yagşâhâ. (4) Ves semâi ve mâ benâhâ. (5) Vel ardı ve mâ tahâhâ. (6) Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. (7) Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ. (8) Kad efleha men zekkâhâ. (9) Ve kad hâbe men dessâhâ. (10) Kezzebet semûdu bi tagvâhâ. (11) İzin baase eşkâhâ. (12) Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ. (13) Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ. (14) Ve lâ yehâfu ukbâhâ. (15)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, ﴾1﴿ Onu izlediğinde Ay’a andolsun, ﴾2﴿ Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, ﴾3﴿ Onu bürüdüğünde geceye andolsun, ﴾4﴿ Göğe ve onu bina edene andolsun, ﴾5﴿ Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, ﴾6﴿ Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. ﴾7-9﴿ Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. ﴾10﴿ Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. ﴾11﴿ Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. ﴾12﴿ Allah’ın Resülü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.” ﴾13﴿ Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. ﴾14﴿ Allah, bunun sonucundan çekinmez de! ﴾15﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın