escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Gâşiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti). (1) Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun). (2) Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun). (3) Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten). (4) Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin). (5) Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın). (6) Lâ yusminu ve lâ yugnî min cû’(cûın). (7) Vucûhun yevmeizin nâımeh(nâımetun). (8) Li sa’yihâ râdiyeh(râdiyetun). (9) Fî cennetin âliyeh(âliyetun). (10) Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeh(lâgıyeten). (11) Fîhâ aynun câriyeh(câriyetun). (12) Fîhâ sururun merfûah(merfûatun). (13) Ve ekvabun mevdûah(mevdûatun). (14) Ve nemârıku masfûfeh(masfûfetun). (15) Ve zerâbiyyu mebsûseh(mebsûsetun). (16) E fe lâ yanzurûne ilel ibili keyfe hulikat. (17) Ve iles semâi keyfe rufiat. (18) Ve ilel cibâli keyfe nusıbet. (19) Ve ilel ardı keyfe sutıhat. (20) Fezekkir innemâ ente muzekkir(muzekkirun). (21) Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın). (22) İllâ men tevellâ ve kefer(kefere). (23) Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere). (24) İnne ileynâ iyâbehum. (25) Summe inne aleynâ hisâbehum. (26)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? ﴾1﴿ O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. ﴾2﴿ Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır. ﴾3﴿ Kızgın ateşe girerler. ﴾4﴿ Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. ﴾5﴿ Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. ﴾6﴿ O, ne besler ne de açlıktan kurtarır. ﴾7﴿ O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. ﴾8﴿ Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. ﴾9﴿ Yüksek bir cennettedirler. ﴾10﴿ Orada hiçbir boş söz işitmezler. ﴾11﴿ Orada akan bir kaynak vardır. ﴾12﴿ Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. ﴾13-16﴿ Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! ﴾17﴿ Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! ﴾18﴿ Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! ﴾19﴿ Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! ﴾20﴿ Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. ﴾21﴿ Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. ﴾22﴿ Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. ﴾23-24﴿ Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. ﴾25﴿ Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. ﴾26﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın