escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Fecr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Vel fecr(fecri). (1) Ve leyâlin aşr(aşrın). (2) Veş şef’ı vel vetr(vetri). (3) Vel leyli izâ yesr(yesri). (4) Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin). (5) E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin). (6) İreme zâtil ımâd(ımâdi). (7) Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi). (8) Ve semûdelleziyne câbûssahre bil vâd(vâdi). (9) Ve fir avne zîl evtâd(evtâdi). (10) Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi). (11) Fe ekserû fîhel fesâd(fesâde). (12) Fe sabbe aleyhim rabbuke sevta azâb(azâbin). (13) İnne rabbeke le bil mirsâd(mirsâdi). (14) Fe emmel insânu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve na’amehu fe yekûlu rabbî ekremen(ekremeni). (15) Ve emmâ izâ mebtelâhu fe kadere aleyhi rızkahu fe yekûlu rabbî ehânen(ehâneni). (16) Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme). (17) Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn(miskîni). (18) Ve te’kulûnet turâse eklen lemmâ(lemmen). (19) Ve tuhıbbûnel mâle hubben cemmâ(cemmen). (20) Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken). (21) Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ(saffen). (22) Ve cîe yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ. (23) Yekûlu yâ leytenî kaddemtu li hayâtî. (24) Fe yevmeizin lâ yuazzibu azâbehû ehad(ehadun). (25) Ve lâ yûsiku ve sâkahû ehad(ehadun). (26) Yâ eyyetuhân nefsul mutmainnetu. (27) İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten. (28) Fedhulî fî ibâdî. (29) Vedhulî cennetî. (30)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Tan yerinin ağarmasına andolsun, ﴾1﴿ On geceye andolsun, ﴾2﴿ Çifte ve teke andolsun, ﴾3﴿ Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır). ﴾4﴿ Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. ﴾5﴿ (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Ad’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? ﴾6-10﴿ Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. ﴾11-12﴿ Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. ﴾13﴿ Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir. ﴾14﴿ İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, “Rabbim bana ikram etti” der. ﴾15﴿ Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, “Rabbim beni aşağıladı” der. ﴾16﴿ Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. ﴾17﴿ Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. ﴾18﴿ Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. ﴾19﴿ Malı da pek çok seviyorsunuz. ﴾20﴿ Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman, ﴾21﴿ Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!? ﴾22-23﴿ “Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der. ﴾24﴿ Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez. ﴾25﴿ Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. ﴾26﴿ (Allah şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!” ﴾27﴿ “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” ﴾28﴿ “(İyi) kullarımın arasına gir.” ﴾29﴿ “Cennetime gir.” ﴾30﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın