escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Duhâ Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ved duhâ. (1) Vel leyli izâ secâ. (2) Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. (3) Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ. (4) Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. (5) E lem yecidke yetîmen fe âvâ. (6) Ve vecedeke dâllen fe hedâ. (7) Ve vecedeke âilen fe agnâ. (8) Fe emmel yetîme fe lâ takher. (9) Ve emmes sâile fe lâ tenher. (10) Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis. (11)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kuşluk vaktine andolsun, ﴾1﴿ Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, ﴾2﴿ Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. ﴾3﴿ Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. ﴾4﴿ Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. ﴾5﴿ Seni yetim bulup da barındırmadı mı? ﴾6﴿ Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? ﴾7﴿ Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? ﴾8﴿ Öyleyse sakın yetimi ezme! ﴾9﴿ Sakın isteyeni azarlama! ﴾10﴿ Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. ﴾11﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

1 Yorum

Bir Cevap Yazın