escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Beled Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi). (1) Ve ente hıllun bi hâzel beled(beledi). (2) Ve vâlidin ve mâ veled(velede). (3) Lekad halaknel insâne fî kebed(kebedin). (4) E yahsebu en len yakdira aleyhi ehad(ehadun). (5) Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden). (6) E yahsebu en lem yerahû ehad(ehadun). (7) E lem nec’al lehu ayneyn(ayneyni). (8) Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni). (9) Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni). (10) Fe laktehamel akabete. (11) Ve mâ edrâke mel akabeh(akabetu). (12) Fekku rekabetin. (13) Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesgabeh(mesgabetin). (14) Yetîmen zâ makrabeh(makrabetin). (15) Ev miskînen zâ metrabeh(metrabetin). (16) Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame(merhameti). (17) Ulâike ashâbul meymeneh(meymeneti). (18) Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeh(meş’emeti). (19) Aleyhim nârun mu’sadeh(mu’sadetun). (20)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık. ﴾1-4﴿ İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? ﴾5﴿ “Yığınla mal harcadım” diyor. ﴾6﴿ Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? ﴾7﴿ Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi? ﴾8-10﴿ Fakat o, sarp yokuşa atılmadı. ﴾11﴿ Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? ﴾12﴿ O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir. ﴾13﴿ Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. ﴾14-16﴿ Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir. ﴾17-18﴿ Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir. ﴾19﴿ Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. ﴾20﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın