escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Alak Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka). (1) Halakal insâne min alak(alakın). (2) Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu). (3) Ellezî alleme bil kalem(kalemi). (4) Allemel insâne mâ lem ya’lem. (5) Kellâ innel insâne le yatgâ. (6) En reâhustagnâ. (7) İnne ilâ rabbiker ruc’â. (8) E reeytellezî yenhâ. (9) Abden izâ sallâ. (10) E reeyte in kâne alel hudâ. (11) Ev emera bit takvâ. (12) E reeyte in kezzebe ve tevellâ. (13) E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ. (14) Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti). (15) Nâsiyetin kâzibetin hâtıeh(hâtıetin). (16) Felyed’u nâdiyeh(nâdiyehu). (17) Sened’uz zebâniyeh(zebâniyete). (18) Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (Secde Âyeti) (19)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı. ﴾1-2﴿ Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. ﴾3﴿ O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. ﴾4-5﴿ Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. ﴾6-7﴿ Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. ﴾8﴿ Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? ﴾9-10﴿ Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!? ﴾11-12﴿ Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!? ﴾13﴿ O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? ﴾14﴿ Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız. ﴾15-16﴿ Haydi, taraftarlarını çağırsın. ﴾17﴿ Biz de zebânileri çağıracağız. ﴾18﴿ Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş. ﴾19﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bu yazıya toplam 2 tane yorum yapılmış.

Bir Cevap Yazın