escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

A’lâ Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Sebbihısme rabbikel a’lâ. (1) Ellezî halaka fesevvâ. (2) Vellezî kaddere fe hedâ. (3) Vellezî ahrecel mer’â. (4) Fe cealehu gusâen ahvâ. (5) Senukriuke fe lâ tensâ. (6) İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ. (7) Ve nuyessiruke lil yusrâ. (8) Fe zekkir in nefeatiz zikrâ. (9) Seyezzekkeru men yahşâ. (10) Ve yetecennebuhel eşkâ. (11) Ellezî yaslen nârel kubrâ. (12) Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. (13) Kad efleha men tezekkâ. (14) Ve zekeresme rabbihî fe sallâ. (15) Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ. (16) Vel âhıretu hayrun ve ebkâ. (17) İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ. (18) Suhufi ibrâhîme ve mûsâ. (19)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Yüce Rabbinin adını tespih et. ﴾1﴿ O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. ﴾2﴿ O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir. ﴾3﴿ O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. ﴾4-5﴿ Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. ﴾6﴿ Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. ﴾7﴿ Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. ﴾8﴿ O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. ﴾9﴿ Allah’a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. ﴾10﴿ En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır. ﴾11-12﴿ Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar. ﴾13﴿ Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. ﴾14-15﴿ Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. ﴾16﴿ Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir. ﴾17﴿ Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır. ﴾18-19﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın