escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Aralık 23, 2014

1

Duhâ Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ved duhâ. (1) Vel leyli izâ secâ. (2) Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. (3) Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ. (4) Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. (5) E lem...