escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Aralık 13, 2014

1

Yemek Duası

“Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey...

0

Düşmana Karşı Dua

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, gâlibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sür’at hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himâye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz,...

0

Dikili Taşlar İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Hurrimet aleykumul meytetu ved demu ve lahmul hınzîri ve mâ uhılle li gayrillâhi bihî vel munhanikatu vel mevkûzetu vel mutereddiyetu ven natîhatu ve mâ...

0

Beled Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi). (1) Ve ente hıllun bi hâzel beled(beledi). (2) Ve vâlidin ve mâ veled(velede). (3) Lekad halaknel insâne fî kebed(kebedin). (4) E yahsebu en len yakdira aleyhi ehad(ehadun). (5)...

0

Fecr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel fecr(fecri). (1) Ve leyâlin aşr(aşrın). (2) Veş şef’ı vel vetr(vetri). (3) Vel leyli izâ yesr(yesri). (4) Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin). (5) E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin). (6)...

0

Gâşiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti). (1) Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun). (2) Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun). (3) Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten). (4) Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin). (5) Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın). (6) Lâ yusminu ve lâ yugnî...