escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Aralık 2014

2

Alak Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka). (1) Halakal insâne min alak(alakın). (2) Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu). (3) Ellezî alleme bil kalem(kalemi). (4) Allemel insâne mâ lem ya’lem. (5) Kellâ innel insâne le yatgâ. (6) En reâhustagnâ....

0

Tîn Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vet tîni vez zeytûn(zeytûni). (1) Ve tûri sînîn(sînîne). (2) Ve hâzel beledil emîn(emîni). (3) Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin). (4) Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne). (5) İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum...

0

İnşirâh Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm E lem neşrah leke sadrek(sadreke). (1) Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke). (2) Ellezî enkada zahrek(zahreke). (3) Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke). (4) Fe inne maal usri yusra(yusren). (5) İnne maal usri yusrâ(yusren). (6) Fe izâ feragte fensab. (7) Ve ilâ rabbike fergab....

1

Duhâ Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ved duhâ. (1) Vel leyli izâ secâ. (2) Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. (3) Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ. (4) Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. (5) E lem...

0

Leyl Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel leyli izâ yagşâ. (1) Ven nehâri izâ tecellâ. (2) Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ. (3) İnne sa’yekum le şettâ. (4) Fe emmâ men a’tâ vettekâ. (5) Ve saddeka bil husnâ. (6)...

0

Şems Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Veş şemsi ve duhâhâ. (1) Vel kameri izâ telâhâ. (2) Ven nehâri izâ cellâhâ. (3) Vel leyli izâ yagşâhâ. (4) Ves semâi ve mâ benâhâ. (5) Vel ardı ve mâ tahâhâ. (6) Ve...

1

Yemek Duası

“Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey...

0

Düşmana Karşı Dua

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, gâlibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sür’at hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himâye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz,...