escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Salât-ı Tefriciye Duası ve Fazileti

Okunuşu:

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Anlamı:

Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.

Fazileti:

Bu salavâtı okuyan kimsenin bütün işleri Allah Celle Celalühu tarafından kolaylaştırılacağı, işlerin düzgün gitmesi, gönül sıkıntısının giderileceği umulur. Gamın, kederin, sıkıntıların kendiliğinden kalkacağı umulur. Geçim darlığı çekenlerin rızkının bollaşacağı, kazancına bereket geleceği, geçim darlığı çekmeyeceği ve bütün duâlarının kabul olacağı umulur.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın