escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Kasım 2014

0

Açlık İle İlgili Kuran Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât(semerâti), ve beşşiris sâbirîn(sâbirîne). Andolsun ki sizi biraz...

1

Salavat-ı Şerifeler ve Anlamları

Aleyhisselam Allah’ın selamı, onun üzerine olsun. * * * Aleyhissalatu vesselam Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun. * * * Sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala, Ona salatu selam etsin. * * * Allahumme...

0

Mürselât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Vel murselâti urfâ(urfen). (1) Fel âsıfâti asfâ(asfen). (2) Vennâşirâti neşren. (3) Fel fârikâti ferkâ(ferkan). (4) Fel mulkıyâti zikrâ(zikren). (5) Uzren ev nuzrâ(nuzren). (6) İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun). (7) Fe izen nucûmu tumiset. (8) Ve izes semâu furicet. (9) Ve izel cibâlu nusifet. (10) Ve...

0

İlahi Hamdını Sözüme Sertac Ettim

İlahi Hamdını sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mi’rac ettim, Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bikarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim,...

0

Salât-ı Tefriciye Duası ve Fazileti

Okunuşu: Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî...

0

Salât-ı Münciye Duası ve Fazileti

Okunuşu: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke...

0

Seyyidü’l İstiğfar Duası ve Fazileti

Okunuşu:  Allâhümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene ‘abdüke ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta’tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebûü leke bi-ni‘metike ‘aleyye ve ebûü leke bi-zenbî, fağfir...

0

İnsân (Dehr) Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Hel etâ alel insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ(mezkûren). (1) İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fe cealnâhu semîan basîrâ(basîren). (2) İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ(kefûren). (3) İnnâ a’tednâ lil...