escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Kasım 2014

0

Uyuyamayanlar İçin Okunacak Dua

Uyuyamayanlar İçin; Okunuşu: “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” Anlamı: “Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise...

0

Doğruyu Yanlışı Öğrenmek İçin Dua

Doğruyu Yanlışı Öğrenme İçin; Okunuşu: “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ’ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer” Anlamı: “Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve...

0

Fitneden Korunmak İçin Okunacak Dua

Fitneden Korunmak İçin; Okunuşu: “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke”...

0

İnfitâr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzes semâunfetaret. (1) Ve izel kevâkibunteseret. (2) Ve izel bihâru fucciret. (3) Ve izel kubûru bu’siret. (4) Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet. (5) Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi). (6)...

0

Tekvîr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzeş şemsu kuvviret. (1) Ve izen nucûmun kederet. (2) Ve izelcibâlu suyyiret. (3) Ve izel ışâru uttılet. (4) Ve izel vuhûşu huşiret. (5) Ve izel bihâru succiret. (6) Ve izen nufûsu zuvvicet. (7)...

0

Abese Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Abese ve tevellâ. (1) En câehul a’mâ. (2) Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ. (3) Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ. (4) Emmâ menistagnâ. (5) Fe ente lehu tesaddâ. (6) Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ....

0

Naziât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ven nâziâti garkâ(garkan). (1) Ven nâşitâti neştâ(neştan). (2) Ves sâbihâti sebhâ(sebhan). (3) Fes sâbikâti sebkâ(sebkan). (4) Fel mudebbirâti emrâ(emren). (5) Yevme tercufur râcifeh(râcifetu). (6) Tetbeuher râdifeh(râdifetu). (7) Kulûbun yevmeizin vâcifeh(vâcifetun). (8) Ebsâruhâ hâşiah(hâşiatun)....

1

Nebe Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Amme yetesâelûn(yetesâelûne). (1) Anin nebeil azîm(azîmi). (2) Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). (3) Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (4) Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (5) E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). (6) Vel cibâle evtâdâ(evtâden). (7) Ve halaknâkum...