escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Nebe Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Amme yetesâelûn(yetesâelûne). (1) Anin nebeil azîm(azîmi). (2) Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). (3) Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (4) Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (5) E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). (6) Vel cibâle evtâdâ(evtâden). (7) Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen). (8) Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten). (9) Ve cealnel leyle libâsâ(libâsen). (10) Ve cealnen nehâre meâşâ(meaşen). (11) Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden). (12) Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen). (13) Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen). (14) Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten). (15) Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen). (16) İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten). (17) Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen). (18) Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben). (19) Ve suyyiretil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben). (20) İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden). (21) Lit tâgîne meâbâ(meâben). (22) Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben). (23) Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben). (24) İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan). (25) Cezâen vifâkâ(vifâkan). (26) İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben). (27) Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben). (28) Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben). (29) Fe zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ(azâben). (30) İnne lil muttekîne mefâzâ(mefâzen). (31) Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben). (32) Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben). (33) Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan). (34) Lâ yes’meûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben). (35) Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben). (36) Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben). (37) Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben). (38) Zâlikel yevmul hakk(hakku), fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). (39) İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yenzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben). (40)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Birbirlerine neyi soruyorlar? ﴾1﴿ Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? ﴾2-3﴿ Hayır, ileride bilecekler. ﴾4﴿ Yine hayır; ileride bilecekler. ﴾5﴿ Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? ﴾6-7﴿ Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık. ﴾8﴿ Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. ﴾9﴿ Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. ﴾10﴿ Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. ﴾11﴿ Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. ﴾12﴿ Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. ﴾13﴿ Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. ﴾14-16﴿ Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. ﴾17﴿ Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. ﴾18﴿ Gök açılır ve kapı kapı olur. ﴾19﴿ Dağlar yürütülür, serap haline gelir. ﴾20﴿ Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. ﴾21-23﴿ Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! ﴾24﴿ Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. ﴾25-26﴿ Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. ﴾27﴿ Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. ﴾28﴿ Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) tamamiyle sayıp tespit ettik. ﴾29﴿ Kafirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.” ﴾30﴿ Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. ﴾31-34﴿ Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. ﴾35﴿ Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. ﴾36-38﴿ İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. ﴾39﴿ Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. ﴾40﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

1 Yorum

Bir Cevap Yazın