escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Mescid Namazı İle İlgili Hadis-i Şerifler

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
Bir adam, Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okurken mescide girdi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:
−“Namaz kıldın mı?”
Adam:
−Hayır, dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
−“Kalk iki rekat namaz kıl!”

İbnu’l-Carud 293, Buhari 1166, Müslim 875/55, Ebu Davud 1115, Nesei 1394, Tirmizi 510, Darimi 1/364, İbni Mace 1112, İbni Huzeyme 1833, İbni Hibban 2504, İbni Ebi Şeybe 2/20, Tayalisi 1695, Ebu Yağla 1830, Beyhaki 3/193, Begavi 4/263

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
Bir Cuma günü, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbedeyken mescide Suleyk el-Gatafanî geldi ve (mescid namazı kılmadan) oturdu.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ona şöyle dedi:
−“Ey Suleyk! Kalk iki rekat namaz kıl! Ama bu iki rekatı hafif tut!”

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), sonra şöyle buyurdu:
“Sizden biri, Cuma günü imam hutbe okurken mescide geldiği vakit, iki rekat namaz kılsın! Bu iki rekat namazı da hafif tutsun!”

Müslim 875/59

Ebu Katade es-Sulemî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz mescide girdiği zaman, oturmadan önce iki rekat namaz kılsın!”

Buhari 2/540, Müslim 714/69

Selman el-Farisi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Bir kimse, Cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra Cuma’ya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz (mescid namazı) kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse şüphesiz ki o Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları mağfiret edilir.”

Buhari 855, Darimi 1/362, İbni Mace 1097, İbni Huzeyme 1763, İbni Hibban 2776, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/181

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın