escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Meâric Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Se ele sâilun bi azâbin vâkı’n(vâkıın). (1) Lil kâfirîne leyse lehu dâfi’(dâfiun). (2) Minallâhi zîl meâric(meârici). (3) Ta’rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin). (4) Fasbir sabren cemîlâ(cemîlen). (5) İnnehum yerevnehu baîdâ(baîden). (6) Ve nerâhu karîbâ(karîben). (7) Yevme tekûnus semâu kel muhl(muhli). (8) Ve tekûnul cibâlu kel ıhn(ıhni). (9) Ve lâ yes’elu hamîmun hamîmâ(hamîmen). (10) Yubassarûnehum yeveddul mucrimu lev yeftedî min azâbi yevmi izin bi benîh(benîhi). (11) Ve sâhıbetihî ve ahîh(ahîhi). (12) Ve fasîletihilletî tu’vîh(tu’vîhi). (13) Ve men fîl ardı cemî’an summe yuncîh(yuncîhi). (14) Kellâ, innehâ lezâ. (15) Nezzâaten liş şevâ. (16) Ted’û men edbera ve tevellâ. (17) Ve cemea fe ev’â. (18) İnnel insâne hulika helûâ(helûan). (19) İzâ messehuş şerru cezûâ(cezûan). (20) Ve izâ messehul hayru menûâ(menûan). (21) İllel musallîn(musallîne). (22) Ellezîne hum alâ salâtihim dâimûn(dâimûne). (23) Vellezîne fî emvâlihim hakkun ma’lûm(ma’lûmun). (24) Lis sâili vel mahrûm(mahrûmi). (25) Vellezîne yusaddikûne bi yevmid dîn(dîni). (26) Vellezîne hum min azâbi rabbihim muşfikûn(muşfikûne). (27) İnne azâbe rabbihim gayru me’mûn(me’mûnin). (28) Vellezîne hum li furûcihim hâfizûn(hâfizûne). (29) İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum gayru melûmîn(melûmîne). (30) Fe menibtegâ verâe zâlike fe ulâike humul âdûn(âdûne). (31) Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne). (32) Vellezîne hum bi şehâdâtihim kâimûn(kâimûne).  (33) Vellezîne hum alâ salâtihim yuhâfizûn(yuhâfizûne). (34) Ulâike fî cennâtin mukremûn(mukremûne). (35) Fe mâ lillezîne keferû kıbeleke muhtıîn(muhtıîne). (36) Anil yemîni ve aniş şimâli ızîn(ızîne). (37) E yatmeu kullumriin minhum en yudhale cennete naîm(naîmin). (38) Kellâ, innâ halaknâhum mimmâ ya’lemûn(ya’lemûne). (39) Fe lâ uksimu bi rabbil meşârikı vel megâribi innâ le kâdirûn(kâdirûne). (40) Alâ en nubeddile hayren minhum ve mâ nahnu bi mesbûkîn(mesbûkîne). (41) Fe zerhum yehûdû ve yel’abû hattâ yulâkû yevme humullezî yûadûn(yûadûne). (42) Yevme yahrucûne minel ecdâsi sirâan ke ennehum ilâ nusubin yûfîdûn(yûfîdûne). (43) Hâşi’aten ebsâruhum terhekuhum zilleh(zilletun), zâlikel yevmullezî kânû yûadûn(yûadûne). (44)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. 1-3﴿ Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. 4﴿ (Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret. 5﴿ Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. 6﴿ Biz ise onu yakın görüyoruz. 7﴿ Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. 8-9﴿ (O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. 10﴿ Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.11-14﴿ Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. 15-16﴿ O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır. 17-18﴿ Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. 19﴿ Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. 20﴿ Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. 21﴿ Ancak, namaz kılanlar başka.22﴿ Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. 23﴿ Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. 24-25﴿ Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. 26﴿ Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir. 27﴿ Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.28﴿ Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 29﴿ Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar. 30﴿ Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. 31﴿ Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. 32﴿Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. 33﴿ Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. 34﴿ İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. 35﴿ Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? 36-37﴿ Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor? 38﴿ Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık. 39﴿ Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.40-41﴿ Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. 42﴿ Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür. 43-44﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın