escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Kıyâmet Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh(kıyâmeti). (1) Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti). (2) E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh(mehu). (3) Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benâ neh(nehu). (4) Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh(emâmehu). (5) Yes’elu eyyâne yevmul kıyâmeh(kıyâmeti). (6) Fe izâ berikal basar(basaru). (7) Ve hasefel kamer(kameru). (8) Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru). (9) Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru). (10) Kellâ lâ vezer(vezere). (11) İlâ rabbike yevme izinil mustekar(mustekarru). (12) Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhâre). (13) Belil insânu alâ nefsihî basîreth(basîretun). (14) Ve lev elkâ meâzîreh(meâzîrehu). (15) Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî. (16) İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu. (17) Fe izâ kara’nâhu fettebi’kur’ânehu. (18) Summe inne aleynâ beyânehu. (19) Kellâ bel tuhıbbûnel âcileh(âcilete). (20) Ve tezerûnel âhıreh(âhirete). (21) Vucûhun yevme izin nâdıreh(nâdıretun). (22) İlâ rabbihâ nâzıreh(nâziretun). (23) Ve vucûhun yevme izin bâsireth(bâsiretun). (24) Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkıreh(fâkıretun). (25) Kellâ izâ belegatit terâkıy(terâkıye). (26) Ve kîle men râk(râkın). (27) Ve zanne ennehul firâk(firâku). (28) Velteffetis sâku bis sâk(sâkı). (29) İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku). (30) Fe lâ saddeka ve lâ sallâ. (31) Ve lâkin kezzebe ve tevellâ. (32) Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ. (33) Evlâ leke fe evlâ. (34) Summe evlâ leke fe evlâ. (35) E yahsebul’insânu en yutreke sudâ(sudân). (36) E lem yeku nutfeten min menî yin yumnâ. (37) Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ. (38) Fe ceale minhuz zevceyniz zekere vel unsâ. (39) E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ. (40)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kıyamet gününe yemin ederim. 1﴿ (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).2﴿ İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? 3﴿ Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. 4﴿ Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. 5﴿ “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.6﴿ Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir.7-10﴿ Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. 11﴿ O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 12﴿ O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. 13﴿ Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir. 14-15﴿ (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 16﴿ Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. 17﴿ O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. 18﴿ Sonra onu açıklamak da bize aittir. 19﴿ Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.20-21﴿O gün bir takım yüzler aydındır. 22﴿ Rablerine bakarlar. 23﴿ O gün bir takım yüzler de asıktır. 24﴿ Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. 25﴿ Hayır, can boğaza dayandığı, “Kimdir (bunu) iyi edecek?” dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir. 26-30﴿ O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. 31﴿ Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. 32﴿ Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. 33﴿ “Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!” denecektir. 34-35﴿ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder. 36﴿ O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? 37﴿ Sonra bu, bir “alaka” oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. 38﴿ Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. 39﴿ Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 40﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın