escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

İnşikâk Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

İzes semâunşakkat. (1) Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (2) Ve izel ardu muddet. (3) Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet. (4) Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (5) Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı). (6) Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî). (7) Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren). (8) Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren). (9) Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî). (10) Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî). (11) Ve yaslâ saîrâ(saîren). (12) İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren). (13) İnnehu zanne en len yahûr(yahûra). (14) Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren). (15) Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı). (16) Vel leyli ve mâ vesak(vesaka). (17) Vel kameri izet tesak(tesaka). (18) Le terkebunne tabakan an tabakın. (19) Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne). (20) Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (21) Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne). (22) Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne). (23) Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin). (24) İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin). (25)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur-, ﴾1-2﴿ Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, ﴾3-4﴿ Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur (insan yaptıklarını karşısında bulur!) ﴾5﴿ Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. ﴾6﴿ Kime kitabı sağından verilirse, ﴾7﴿ Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, ﴾8﴿ Sevinçli olarak ailesine dönecektir. ﴾9﴿ Fakat kime kitabı arkasından verilirse, ﴾10﴿ “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. ﴾11-12﴿ Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi. ﴾13﴿ Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. ﴾14﴿ Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. ﴾15﴿ Yemin ederim şafağa, ﴾16﴿ Geceye ve içinde topladıklarına, ﴾17﴿ Dolunay halindeki aya ki, ﴾18﴿ Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. ﴾19﴿ Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? ﴾20﴿ Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar. ﴾21﴿ Daha doğrusu, inkar edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar. ﴾22﴿ Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. ﴾23﴿ Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele! ﴾24﴿ Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır. ﴾25﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın