escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Abese Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Abese ve tevellâ. (1) En câehul a’mâ. (2) Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ. (3) Ev yezzekkeru fe tenfeahuz zikrâ. (4) Emmâ menistagnâ. (5) Fe ente lehu tesaddâ. (6) Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ. (7) Ve emmâ men câeke yes’â. (8) Ve huve yahşâ. (9) Fe ente anhu telehhâ. (10) Kellâ innehâ tezkirah(tezkiratun). (11) Fe men şâe zekerah(zekerahu). (12) Fî suhufin mukerrameh(mukerrametin). (13) Merfûatin mutahherah(mutahheratin). (14) Bi eydî seferah(seferatin). (15) Kirâmin berarah(beraratin). (16) Kutilel insânu mâ ekferah(ekferahu). (17) Min eyyi şey’in halakah(halakahu). (18) Min nutfeh(nutfetin), halakahu fe kadderah(kadderahu). (19) Summes sebîle yesserah(yesserahu). (20) Summe emâtehu fe akberah(akberahu). (21) Summe izâ şâe enşerah(enşerahu). (22) Kellâ lemmâ yakdı mâ emerah(emerahu). (23) Felyanzuril insânu ilâ taâmih(taâmihî). (24) Ennâ sabebnel mâe sabbâ(sabben). (25) Summe şekaknel arda şakkâ(şakkan). (26) Fe enbetnâ fîhâ habbâ(habben). (27) Ve ineben ve kadbâ(kadben). (28) Ve zeytûnen ve nahlâ(nahlen). (29) Ve hadâika gulbâ(gulben). (30) Ve fâkiheten ve ebbâ(ebben). (31) Metâan lekum ve li en’âmikum. (32) Fe izâ câetis sahhâh(sahhâtu). (33) Yevme yefirrul mer’u min ehîh(ehîhi). (34) Ve ummihî ve ebîh(ebîhi). (35) Ve sâhıbetihî ve benîh(benîhi). (36) Li kullimriin minhum yevmeizin şe’nun yugnîh(yugnîhi). (37) Vucûhun yevmeizin musfirah(musfiratun). (38) Dâhıketun mustebşirah(mustebşiratun). (39) Ve vucûhun yevmeizin aleyhâ gaberah(gaberatun). (40) Terhekuhâ katerah(kateratun). (41) Ulâike humul keferetul fecerah(feceratu). (42)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. ﴾1-2﴿ (Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak, ﴾3﴿ Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. ﴾4﴿ Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; ﴾5﴿ Sen, ona yöneliyorsun. ﴾6﴿ (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! ﴾7﴿ Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. ﴾8-10﴿ Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür. ﴾11﴿ Dileyen ondan öğüt alır. ﴾12﴿ O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. ﴾13-16﴿ Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o! ﴾17﴿ Allah onu hangi şeyden yarattı? ﴾18﴿ Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. ﴾19﴿ Sonra ona yolu kolaylaştırdı. ﴾20﴿ Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. ﴾21﴿ Sonra, dilediği vakit onu diriltir. ﴾22﴿ Hayır hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.) ﴾23﴿ Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın! ﴾24﴿ Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. ﴾25﴿ Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! ﴾26﴿ Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. ﴾27-32﴿ Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. ﴾33-37﴿ O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, ﴾38﴿ Gülerler, sevinirler. ﴾39﴿ O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. ﴾40﴿ Onları bir siyahlık bürür. ﴾41﴿ İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. ﴾42﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın