escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Kasım 21, 2014

0

Adak İle İlgili Kuran Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Ve mâ enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe innallâhe ya’lemuh(ya’lemuhu), ve mâ liz zâlimîne min ensâr(ensârın). Allah yolunda her ne harcar veya...

0

Uyuyamayanlar İçin Okunacak Dua

Uyuyamayanlar İçin; Okunuşu: “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” Anlamı: “Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise...

0

Doğruyu Yanlışı Öğrenmek İçin Dua

Doğruyu Yanlışı Öğrenme İçin; Okunuşu: “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ’ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer” Anlamı: “Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve...

0

Fitneden Korunmak İçin Okunacak Dua

Fitneden Korunmak İçin; Okunuşu: “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke”...