escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Kasım 17, 2014

0

Naziât Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Ven nâziâti garkâ(garkan). (1) Ven nâşitâti neştâ(neştan). (2) Ves sâbihâti sebhâ(sebhan). (3) Fes sâbikâti sebkâ(sebkan). (4) Fel mudebbirâti emrâ(emren). (5) Yevme tercufur râcifeh(râcifetu). (6) Tetbeuher râdifeh(râdifetu). (7) Kulûbun yevmeizin vâcifeh(vâcifetun). (8) Ebsâruhâ hâşiah(hâşiatun)....

1

Nebe Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Amme yetesâelûn(yetesâelûne). (1) Anin nebeil azîm(azîmi). (2) Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). (3) Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (4) Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). (5) E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). (6) Vel cibâle evtâdâ(evtâden). (7) Ve halaknâkum...