escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Kasım 10, 2014

0

Müzzemmil Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhel muzzemmil(muzzemmilu). (1) Kumil leyle illâ kalîlâ(kâlilen). (2) Nısfehû evinkus minhu kalîlâ(kâlilen). (3) Ey zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ(tertilen). (4) İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ(sekîlen). (5) İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen)....

0

Cin Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben). (1) Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden). (2) Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve...

0

Helal Kazanç İle İlgili Hadisler

Ebu Humeyd es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dünyadaki (rızık) talebinizi güzel yapınız! Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde edecektir!’ buyurdu.” İbni Mace 2142, Hakim 2/33, Beyhaki 10403,...