escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Kasım 9, 2014

0

Nûh Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun). (1) Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun). (2) Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni). (3) Yagfir lekum min zunûbikum ve...

Kur'an-ı Kerim 0

Meâric Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Se ele sâilun bi azâbin vâkı’n(vâkıın). (1) Lil kâfirîne leyse lehu dâfi’(dâfiun). (2) Minallâhi zîl meâric(meârici). (3) Ta’rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin). (4) Fasbir sabren cemîlâ(cemîlen). (5) İnnehum yerevnehu baîdâ(baîden). (6) Ve...