escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Kasım 2, 2014

0

Namaz Tesbihatı ve Anlamları

Namazlardan sonra yapılan Allah’a zikir tesbihattır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak...

0

Rabbenâğfirlî Duası ve Anlamı

Okunuşu Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Anlamı Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb’im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle...

0

Rabbenâ Âtinâ Duası ve Anlamı

Okunuşu Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Anlamı Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin...

0

Allâhümme Barik Duası ve Anlamı

Okunuşu Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Anlamı Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e (Sallallâhu...

0

Allâhümme Salli Duası ve Anlamı

Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Anlamı Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline (ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselâm”...

0

Ettehiyyâtü Duası ve Anlamı

Okunuşu Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. Anlamı Her türlü hürmet, salavât (dua)...

0

Kalem Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). (1) Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin). (2) Ve inne leke le ecren gayre memnûn(memnûnin). (3) Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin). (4) Fe se tubsıru...

0

Mülk Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (1) Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). (2) Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ...