escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Kasım 2014

0

İslam’da kadın ile erkek eşit mi?

Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir....

0

Aranızda fazileti ihmal etmeyin

Kur’ân’ın buyruk ve yasaklarının bir hukuk, bir de fazilet yönü vardır. Yüce kitabımız, bir yandan bize huzur içinde bir hayat yaşatacak olan kurallar koyar ve bu kurallarla bizim ilişkilerimizi düzenlerken, bir yandan da, bu...

1

Kur’ân’ı ibret alarak okumak

Andolsun Biz Kur’an’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? ﴾Kamer Sûresi/17﴿ Kur’ân’ın indiriliş amacını açıklayan ve bizim ona yaklaşma açımızı belirleyen âyetlerden birisi de bu âyettir. Kamer Sûresi...

0

O Büyük Mahkeme’de | Cengiz Numanoğlu

Bakma sen… Yeryüzünün, fitneyle dolduğuna, Cehâletin, bu kadar cesaret bulduğuna; Bakma sen.. Zâlimlerin hükümrân olduğuna; Firavunlar, Kârunlar, Berzah’ta beklemede, Hepsi hesap verecek, O Büyük Mahkeme’de… Bakma sen.. Dalâletin îtibâr gördüğüne, Zilletin, zirvelerde saltanat sürdüğüne,...

0

İnşikâk Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzes semâunşakkat. (1) Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (2) Ve izel ardu muddet. (3) Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet. (4) Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. (5) Yâ eyyuhel insânu inneke...

0

Mutaffifîn Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne). (1) Ellezîne izektâlû alen nâsi yestevfûn(yestevfûne). (2) Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne). (3) Elâ yezunnu ulâike ennehum meb’ûsûn(meb’ûsûne). (4) Li yevmin azîm(azîmin). (5) Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne)....

0

Sıkıntılı İken Okunacak Dua

Sıkıntılı iken; Okunuşu: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.” Anlamı: “Allah’ım, senin ismine, malımı,...

0

Adak İle İlgili Kuran Ayetleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) . . . Ve mâ enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe innallâhe ya’lemuh(ya’lemuhu), ve mâ liz zâlimîne min ensâr(ensârın). Allah yolunda her ne harcar veya...