escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Fâtiha Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm. (1) El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). (2) Er rahmânir rahîm(rahîmi). (3) Mâliki yevmid dîn(dîne). (4) İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). (5) İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme). (6) Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne). (7)

Sadakallahu’l Azim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla (1) Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Belki bunları da beğenirsin...

Bu yazıya toplam 2 tane yorum yapılmış.

  1. 8 Kasım 2014

    […] alınır. “Sübhâneke Duası“ okunur. “Eûzu Besmele“ çekilir. “Fâtiha Suresi“ okunur. “Namaz Sûresi“ okunur. “Rükû”ya eğilinir. […]

  2. 20 Ocak 2015

Bir Cevap Yazın