escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Duha Namazı İle İlgili Hadisler

Ebu Zer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Sizden her birinizin eklemlerine bir sadaka vermesi vaciptir!
Her tesbih, bir sadakadır!
Her tahmid, bir sadakadır!
Her tahlil, bir sadakadır!
Her tekbir, bir sadakadır!
İyiliği emretmek, bir sadakadır!
Kötülüğü yasaklamak, bir sadakadır!
Kişinin iki rekât kıldığı duha namazı o vucubiyete kifayet eder!”

Müslim 720/84, Ebu Avane 2/266, Ebu Davud 1285, Beyhaki 3/47, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/167, 178, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 461

Duha Namazı Evvabin Namazıdır

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Duha namazı, Evvabin namazıdır.”

Deylemi 3729, İbni Huzeyme 1224, Tabarani Mucemu’l-Evsad 3877, Hakim 1/314, Albânî Sahîhu’l-Câmi’ 3827

Zeyd bin Erkam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Evvabin namazı, deve yavrularının ayakaltlarının yandığı vakittir.”

Müslim 748/143, Ebu Avane 2/270, 271, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/366, 372, 375, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 466

Ebu Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kim iki rekat duha namazı kılarsa, gafillerden yazılmaz. Kim de dört rekat duha namazı kılarsa, abidlerden yazılır. Kim altı rekat duha namazı kılarsa, bu namaz o gün ona yeter. Kim de sekiz rekat duha namazı kılarsa, Allah onu boyun eğenlerden yazar. Her kim de on iki rekat duha namazı kılarsa, Allah cennette ona bir köşk bina eder…”

Taberani Mucemu’l-Kebir, Bezzar, Tergib ve Terhib 2/102

İki Rekâtlı Duha Namazı

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Halilim (candan dostum) (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana üç şeyi tavsiye etti:
1) Her ayda üç gün oruç,
2) İki rekât duha namazı,
3) Uyumadan önce vitir namazını kılmaktır.”

Müslim 721/85, Buhari 1178, Nesei 1676, 1677, Darimi 2/1819, İbni Huzeyme 1222, 1223, İbni Hibban 2536, Tayalisi 2392, Beyhaki 3/47, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/459

Dört Rekâtlı Duha Namazı

Ebud-Derda ve Ebu Zer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dediler:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tahdis ederek şöyle dedi:
“Allah Tebareke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
Ey Ademoğlu! Gündüzün evvelinde (kuşluk vakti) benim için dört rekât namaz kıl, gündüzün sonunda sana kifayet edeyim.”

Tirmizi 473, Ebu Davud 1289, Darimi 1/338, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/287 6/286, 287, 440, 451

Muaze şöyle (Rahmetullahi Aleyh) dedi:

“Aişe (Radiyallahu Anha)’ya, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Duha namazını kaç rekât olarak kılardı diye sordum?
Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Duha namazını dört rekât kılardı ve Allah’ın dilediği kadar da ziyade ederdi.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 6/95, Müslim 719/79, Ebu Avane 2/267, İbni Mace 1381, Beyhaki 3/47, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 462

Altı Rekâtlı Duha namazı

Ebu Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa gafillerden yazılmaz. Kim de dört rekat kılarsa abidlerden yazılır. Kim altı rekat kılarsa bu namaz o gün ona yeter…”
Kim de sekiz rekat kılarsa Allah onu boyun eğenlerden yazar. Her kim de on iki rekat kılarsa Allah cennette ona mahsus bir köşk bina eder.”

Taberani Mucemu’l-Kebir, Bezzar, Tergib ve Terhib 2/102

Sekiz Rekâtlı Duha Namazı

Abdurrahman bin Ebi Leyla (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Bana, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Duha namazını kılarken gördüğünü Ümmü Hani (Radiyallahu Anha) dışında kimse haber vermedi!

Ümmü Hani (Radiyallahu Anha) şöyle rivayet etti:
−Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mekke’nin fethedildiği gün evime geldi. Sekiz rekât namaz kıldı. Bu namazdan daha hafif namaz kıldığını görmedim, ancak onun rükû ve secdelerini tam yapıyordu.”

Müslim 719/80, İbni Mace 1379, İbni Huzeyme 1235, Tayalisi 1520, Tabarani Mucemu’l-Kebir 24/1025, 1026, 1027, Abdurrezzak 4858, Humeydi 332, 333, Beyhaki 3/48, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/341, 342, 425

On iki Rekâtlı Duha Namazı

Ebu Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kim iki rekat duha namazı kılarsa, gafillerden yazılmaz. Kim de dört rekat duha namazı kılarsa, abidlerden yazılır. Kim altı rekat duha namazı kılarsa, bu namaz o gün ona yeter. Kim de sekiz rekat duha namazı kılarsa, Allah onu boyun eğenlerden yazar. Her kim de on iki rekat duha namazı kılarsa, Allah cennette ona bir köşk bina eder…”

Taberani Mucemu’l-Kebir, Bezzar, Tergib ve Terhib 2/102

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın